LeasePlan optimaliserer logistikken med Gire

LeasePlan bruker Gire til å frakte leasingbiler både ved endt leasingavtale , transport av biler ut til kunder, samt flytting av biler mellom verksteder.

- Hittil i år har vi benyttet Gire for å utføre ca. 500 oppdrag
Customer Service Specialist for LeasePlan Norge AS, Jo-Erik Nærby (LeasePlan) og Customer Success Manager i Gire, Lasse Hordvik

Hittil i år har Leaseplan benyttet Gire for å utføre ca. 500 oppdrag. Vi har snakket med Customer Service Spesialist - Jo Erik i Leaseplan om samarbeidet med Gire.

- Hvorfor er Gire en verdifull samarbeidspartner for LeasePlan?

Gire har blitt en verdifull samarbeidspartner for oss innen transport fordi enkle å forholde seg til og raske til å respondere. Og bilene leveres og hentes alltid punktlig etter avtale hvor vi ønsker, og vi har aldri opplevd skader. Deres kontrollsystem etter endt oppdrag gir også en stor trygghet for oss

- Hvordan oppleves det for deg og dine kollegaer å bruke Gire?

Vi opplever at det er veldig trygt og forutsigbart. Booking er enkelt, og oppdragene blir alltid utført på en suveren måte. Det er lite støy og vi har aldri fått negative tilbakemeldinger fra våre kunder på service og punktligheten. Og det i seg selv er ganske imponerende i et system med mange involverte sjåfører.

- Hva er det viktigste for deg når det kommer til biltransport?

Det er veldig viktig med forutsigbarhet og at oppdraget blir utført etter det vi har avtalt med vår kunde. Punktlighet er viktig for oss. Gires sjåfører blir jo vårt ansikt utad mot kunden, så måten de opptrer på og representerer oss på er viktig. Det viktigste for oss er at vår sluttkunde sitter igjen med et godt helhetsinntrykk.

- Hvis Gire var et dyr, hvilket dyr ville det vært?

Gire ville vært en leopard, rask, effektiv og smidig.

Videre lesning