Røhneselmer Alnabru effektiviserer verkstedet ved hjelp av Gire

Vi har vært hos Rhøneselmer og snakket med Anders & Linn for å høre mer om hvordan de effektiviserer arbeidsflyten på verkstedet ved hjelp av Gire.

Gire effektiviserer arbeidsflyten på verkstedet hos Røhneselmer Alnabru
Lasse Holme Hordvik i Gire & Anders Larsen servicemarkedsjef Røhneselmer
På hvilken måte har Gire vist seg å være en verdifull samarbeidspartner for Røhneselmer Alnabru, spesielt i lys av utfordringer knyttet til bemanning?

Gire har vist seg å være en utrolig verdifull samarbeidspartner for oss ved Røhneselmer Alnabru, spesielt når vi står overfor utfordringer knyttet til bemanning. Ved å forenkle prosessen med ut- og innlevering av biler på service, hvor sjåførene raskt kan levere fra seg nøklene uten behov for omfattende kommunikasjon med våre ansatte, reduserer Gire behovet for at vi må dedikere mye tid og ressurser til denne oppgaven. Sjåførene trenger ikke å bruke tid på samtaler med våre ansatte på samme måte som kundene gjør, noe som gjør inn- og utlevering av bil til service mer sømløs. Dette er spesielt viktig i perioder med lav bemanning, da vi kan fokusere på andre kritiske oppgaver uten å bekymre oss for flaskehalser i kundemottaket. Gires system bidrar til en jevnere og mer effektiv arbeidsflyt, som er avgjørende for å opprettholde høy kundetilfredshet og effektivitet.

Med færre avbrytelser og en mer strukturert arbeidsflyt kan vi fokusere på å fullføre oppgaver raskere og mer effektivt.
Anders Larsen
Bidrar Gire til økt effektivitet hos dere på Røhneselmer Alnabru? Hvis ja, på hvilke områder?

Ja, vi opplever definitivt økt effektivitet ved hyppigere bruk av Gire. Dette merkes særlig på følgende områder:

  1. Kundetilfredshet: Kundene opplever raskere og mer effektiv service, noe som øker deres tilfredshet og lojalitet.
  2. Tidsbesparelse: Vi sparer betydelig tid som ellers ville blitt brukt på å håndtere samtaler med kunder, noe som frigjør ressurser til andre oppgaver.
  3. Redusert stress: Den forenklede prosessen bidrar til et mindre stressende arbeidsmiljø, noe som igjen kan forbedre arbeidsmoral og redusere risikoen for utbrenthet blant ansatte.
  4. Produktivitet: Med færre avbrytelser og en mer strukturert arbeidsflyt kan vi fokusere på å fullføre oppgaver raskere og mer effektivt.
Ville dere anbefalt Gire til andre i bransjen? Hvorfor?

Ja, absolutt! Gires bidrag har vært uvurderlig for oss, spesielt i tider hvor bemanningen er lav, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Samtidig som vi hører fra kunder at de er strålende fornøyd med hente/bringe tjenesten, da det gir dem en mer fleksibel hverdag.

Videre lesning